หญ้าญี่ปุ่น

หญ้าญี่ปุ่นจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดด้วยกันคือ หญ้าแบบใบกว้างและหญ้าแบบใบกลม โดยหญ้าแบบใบกลมจะเป็นที่นิยมปลูกในบ้านมากกว่าหญ้าญี่ปุ่นแบบใบกว้าง

ด้วยลักษณะที่มีความเล็กละเอียด มีสีเขียวเข้ม ปลายใบแข็ง ขอบใบเรียบไม่มีขน คนส่วนใหญ่จึงนิยมนำมาปลูกเป็นสวนหย่อมในบ้าน แต่ด้วยใบหญ้าที่สวยงามแข็งแรงนี่เองจึงทำห้การตัดแต่งค่อนข้างลำบากและต้องออกแรงมากกว่าใบหญ้าอื่นๆ

  • ลำต้น เป็นพวกเลื้อยตามดิน และลำต้นจะตั้งเข็งทั้งลำต้นบนินและลำต้นใต้ดิน
  • ใบ มีสีเขียวเข้ม ใบเล็กระเอียดกลมแข็ง ปลายใบแข็งและกระด้างเวลาสัมผัสจะระคายผิวหนัง ขอบใบเรียงไม่มีขน
  • ดอก ช่อดอกสั้น ดอกเล็ก และมีสีน้ำตาลออกดำ ดอกจะรวมกันแน่นบนก้อนดอก ดอกจะบานจากส่วนล้างขึ้นบน

หญ้าญี่ปุ่นนี้ ต้องการน้ำมาก และการเจริญเติบโตช้า ต้องใช้เวลานานเป็นเดือนหรือเป็นปีกว่าจะขึ้นเต็มสนาม ถ้าแห้งแล้งนานๆหรือขากน้ำ ใบจะเหลืองทันที เป็นหญ้าที่ทนต่อการเหยีบย่ำพอสมควร แต่ไม่ค่อยยืดหยุ่นตัวเหมือนหญ้านวลน้อย เป็นหญ้าที่ต้องการปุ๋ยไม่มากนัก ทนต่ออากาศหนาวได้ดี ทนต่อโรคหรือแมลงต่างๆได้มากกว่าหญ้าชนิดอื่น หญ้าญี่ปุ่นนี้เจริญเติบโตช้า แต่เมื่อขึ้นแล้วจะหนาแน่นมาก ขึ้นคลุมดินวัชพืชไม่สามารถขึ้นแข่งได้ การแต่งไม่บ่อยนัก เพราะเจริญเติบโตช้า แต้ถ้าปล่อยไว้นานๆ ก็จะเป็นกระจุก

Comments are closed.