หญ้าพาสพาลัม

หญ้าพัลธลั่มหรือหญ้าพาสพาลั่ม :เป็นหญ้าที่มีลักษณะสวยที่สุดในบรรดาหญ้าทั้งหมด ใบของมันจะเป็นสีเขียวเข้ม ปลายใบจะมน ขนาดของใบจะเท่ากับหญ้านวลน้อย

หญ้ามาเลเซีย

หญ้ามาเลเซีย (Carpet Grass) จัดเป็นหญ้าพื้นเมืองในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เมื่อหลายสิบปีก่อนนิยมปลูกเป็นสนามหญ้า และปลูกตกแต่งตามสวนสาธารณะต่างๆ

หญ้านวลน้อย

หนึ่งในหญ้าที่นิยมปลูกในประเทศไทย เพราะทนต่อการเหยียบย่ำได้ดีกว่าหญ้าชนิดอื่นๆ ชอบแสงแดดจัด และสามารถขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิด ด้วยการดูแลรักษาที่ง่าย

หญ้าญี่ปุ่น

หญ้าญี่ปุ่นจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดด้วยกันคือ หญ้าแบบใบกว้างและหญ้าแบบใบกลม โดยหญ้าแบบใบกลมจะเป็นที่นิยมปลูกในบ้านมากกว่าหญ้าญี่ปุ่นแบบใบกว้าง